AGIR Alba

Despre AGIR Alba

Când a fost înfiinţată?

În data de 25 noiembrie 1999, ora 10.00, în Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr 1, sala Amfiteatru a S.C. Cugir S.A. în prezența a 41 de participanți – toți membri fondatori – a avut loc ședința de constituire a Sucursalei Alba a Asociației Generale a Inginerilor din România.

Scopul sucursalei este de a apăra interesele profesionale și sociale ale corpului ingineresc, preocupându-se de încadrarea lor corectă și demnă, perfecționarea profesională, recomandarea și promovarea Inginerilor în interesul societății și al individului, indiferent de forma intreprinderii sau instituției unde este angajat.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.